Πειραματόζωα: Η Πικρή Αλήθεια – Η Απανθρωπιά, το Ηθικό Δίλημμα, όλα τελικά Θυσιάζονται στο Βωμό της Επιστήμες;

Καταλαβαίνω τους ηθικούς ενδοιασμούς πολλών ανθρώπων στη χρήση πειραματόζωων. Η ζωή της ανθρωπότητας θα ήταν τελείως διαφορετική. Η ιατρική θα ήταν ακόμη πρωτόγονη. Ευθύνη και ηθική υποχρέωση του σύγχρονου ανθρώπου είναι ο σεβασμός σε κάθε μορφή ζωής. Πολύ περισσότερο δε, η ευζωία των πειραματόζωων είναι το ελάχιστο αντίδωρο προς κάποια πλάσματα που συνέβαλαν στη δική μας ευζωία. Η ελαχιστοποίηση της ταλαιπωρίας τους είναι πρώτο μέλημα κάθε ερευνητή.

Read More

Πειραματόζωα. Η Ηθική Διάσταση του Ζητήματος. Αναγκαίο Κακό – Επιστήμη – Βαρβαρότητα

ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ

Η βιοηθική μπορεί να θεωρηθεί μία εννοιολογική επιστήμη με φιλοσοφικές διαστάσεις και ταυτόχρονα ένας οδηγός για τις πρακτικές μας δραστηριότητες. Από φιλοσοφική σκοπιά, πηγάζει από την αρχή του σεβασμού προς τη ζωή. Η βιοηθική προσφέρει τα ηθικά και φιλοσοφικά θεμέλια για την ιδέα της ειρηνικής και αρμονικής παράλληλης εξέλιξης της ανθρωπότητας και του βιοπεριβάλλοντος. Αυτή η άποψη, που κηρύσσει την ενότητα της ανθρώπινης και μη ανθρώπινης ζωής, συνεπάγεται την υπευθυνότητα των ανθρώπων για όλες τις μορφές βίου και είναι ένα ουσιαστικό τμήμα της βιοπολιτικής.

Read More

Μελετήστε το Λογισμικό Interactive Physics

ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΠΕΡΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Η διδακτική των φυσικών επιστημών αποτελεί τον επιστημονικό κλάδο που έχει ως σκοπό τη μελέτη και βελτίωση της διδασκαλίας των φυσικών επιστημών (φυσική, χημεία, βιολογία, γεωλογία). Κάτι τέτοιο θεωρείται πως γίνεται εφικτό μέσα από τη μελέτη υπαρχόντων διδακτικών τεχνικών, αλλά και τη διερεύνηση και δοκιμαστική εφαρμογή νέων.

Read More

Mελανές Οπές, το Τελευταίο Στάδιο των Αστέρων

Ο όρος μελανή οπή είναι σχετικά πρόσφατος· επινοήθηκε το 1969 από τον Αμερικανό φυσικό John Wheeler που θέλησε να περιγράψει με γλαφυρό τρόπο μια παλαιότερη ιδέα· η ιδέα αυτή ανάγεται σε μια εποχή πριν διακόσια τουλάχιστον χρόνια, στα τέλη του 18ου αιώνα. Στην εποχή εκείνη υπήρχαν δύο θεωρίες για τη φύση του φωτός: κατά την πρώτη το φως αποτελείται από κύματα ενώ κατά την δεύτερη, που την υποστήριξε και ο Νεύτωνας, το φως αποτελείται από σωματίδια. Σήμερα γνωρίζουμε ότι, με κάποια έννοια, και οι δύο θεωρίες είναι στην πραγμα- τικότητα σωστές, επειδή σύμφωνα με το δυϊσμό κυμάτων – σωματιδίων της κβαντικής μηχανικής το φως μπορεί να θεωρηθεί και ως κύμα και ως σωματίδιοRead More

Μαύρες Τρύπες στη Μαγνητόσφαιρα της Γης

Πρωτογενής πηγή: Scientists find hole in Earth’s magnetic field (Associated Press Archive – December 17, 2008)

Μαγνητόσφαιρα της Γης, λέγεται η προστατευτική περιοχή του χώρου γύρω από τη Γη, μέσα στην οποία επιδρά το μαγνητικό πεδίο της Γης. Εκτείνεται πάνω από την ιονόσφαιρα και μέχρι απόσταση 11 γήινων ακτίνων προς τη μεριά του ήλιου, ενώ προς την αντίθετη πλευρά φτάνει σε απόσταση αρκετών εκατοντάδων ακτίνων Γης. Αυτή η προέκταση του μαγνητικού πεδίου προς τη σκοτεινή πλευρά της Γης λέγεται μαγνητοουρά. Η μορφή που έχει η μαγνητόσφαιρα δημιουργείται από την πίεση του ηλιακού ανέμου που φυσάει στο μεσοπλανητικό διάστημα. Το γεωμαγνητικό πεδίο θα είχε διπολική μορφή, αν δεν υπήρχε ο ηλιακός άνεμος. Το όριό της λέγεται πλασμόπαυση. Η μαγνητόπαυση περιβάλλεται από μια περιοχή ταραγμένου πλάσματος που λέγεται μαγνητοφλοιός.

Read More

Johannes Kepler: στούς "'Ώμους" του Γίγαντα Nicolaous Copernicus

Ο Νικόλαος Κοπέρνικος, πολωνός ιερέας και μαθηματικός του 16ου αιώνα, αναφέρνεται συχνά ως ο ιδρυτής της σύγχρονης αστρονομίας. Τον τίτλο αυτό τον οφείλει στο γεγονός ότι ήταν ο πρώτος που κατέληξε στο συμπέρασμα πως οι πλανήτες και ο Ήλιος δεν περιφέρονται γύρω από την Γη. 

Read More

Εκπαίδευση των Παιδιών στην Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων

Γενικά για το σύστημα HACCP

Το σύστημα HACCP (Ανάλυση Κινδύνων-Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου, Hazard Analysis and Critical Control Point) είναι ένα εξειδικευμένο σύστημα Ελέγχου για τα τρόφιμα και αφορά την υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων.

Read More

Ανάλυση και Αξιολόγηση Σχολικών Βιβλίων. Βιβλίο: Φυσική Γ' Ενιαίου Λυκείου Τόμος Ι, Ενότητα : Κεφάλαιο 2 "ΔΟΡΥΦΟΡΟΙ"

ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΕΝΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

Ο νόμος της παγκόσμιας έλξης αναφέρεται στις ελκτικές δυνάμεις, οι οποίες ασκούνται μεταξύ των σωμάτων. Σύμφωνα με το νόμο αυτό, δύο σώματα με μάζες m και Μ, που βρίσκονται σε απόσταση r μεταξύ τους, έλκονται αμοιβαία με μια δύναμη F, της οποίας το μέτρο δίνεται από τη σχέση:

  

Read More

Γιατί Είναι Σημαντικό η Επιστήμη να Διακριθεί απο τις Ψευδοεπιστήμες;

O ασφαλέστερος τρόπος να διακρίνουμε κάτι πλαστό είναι να γνωρίζουμε όσο περισσότερα γίνεται για το γνήσιο — στην περίπτωση αυτή, την ίδια την επιστήμη. Aυτό δεν σημαίνει απλώς να έχουμε υπ’ όψη μας επιστημονικές πληροφορίες, αλλά να κατανοούμε τη φύση της ίδιας της επιστήμης: το ποια είναι τα κριτήρια για την έγκυρη τεκμηρίωση, πώς σχεδιάζονται πειράματα που έχουν νόημα, πώς σταθμίζονται οι πιθανότητες, πώς ελέγχονται οι υποθέσεις, πώς κατοχυρώνεται μια χρήσιμη θεωρία — τις πολλές δηλαδή πλευρές της επιστημονικής μεθόδου, που επιτρέπουν να συνάγουμε ακριβή, αξιόπιστα και νοήμονα συμπεράσματα για τα φαινόμενα του φυσικού σύμπαντος.

Read More

Αναζητώντας τους Νόμους της Κίνησης, από τον Αριστοτέλη στον Νεύτωνα

Η κεντρική θέση της έννοιας της κίνησης στην Αριστοτελική Φυσική (περί το 350 π.Χ.) ήταν: «Εφ’ όσων η Φύση είναι αρχή κινήσεως και μεταβολής, η δε έρευνά μας ασχολείται με την φύση, δεν πρέπει να αφήσουμε σκοτεινό το τι είναι κίνηση, διότι κατ’ ανάγκη όποιος την αγνοεί, αγνοεί και τη Φύση» (Μετάφραση από Αριστοτέλη Φυσικά Γ1).

Read More